Phương thức thanh toán

Quý khách hàng có thể thanh toán theo các hình thức sau:

THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Thông tin chuyển khoản:

1. Phạm Văn Quang
STK: 152002858
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB)

THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG  -COD 

Chúng tôi cam kết chất lượng dịch vụ và sự uy tín với khách hàng.