cối thủy tinh

Cối thủy tinh
Unie UEV9S

 

Cụm dao xay

Cụm dao xay
Unie UEV9S

 

nắp chính

Nắp chính
Unie UEV9S